پدر مسعود لواسانی، روزنامه نگار: اتفاق خيلی بدی برای پسرم افتاده است، ما امنيت نداريم

به دنبال انتشار خبر ناپديد شدن مسعودلواسانی روزنامه نگار در روزهای اوليه سال نو، پدر او بدون اشاره به جزييات آنچه برای وی رخ داده است به “کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران” گفت: « اتفاق خيلی بدی برای پسرم افتاد که از ترس امنيت خانواده اش چيزی نمی خواهد بگويد. من واقعا متاسفم که در ايران با اين شرايط زندگی می کنم. من عمر خودم را کرده ام و ترسی ندارم اما چون نگران فرزندم هستم نمی توانم چيزی بگويم . فقط بگذاريد همه بشنوند که ما تحت کنترل شديد هستيم و امنيت نداريم.»

مسعود لواسانی، روزنامه نگار در تاريخ ۴ خرداد ۸۸ به اتهام تبليغ عليه نظام بازداشت و پس از گذراندن دو سال حکم مدت زندان در ۱۷ شهريور ماه ۱۳۹۰ آزاد شد. در تاريخ ۱۷ دی ماه ماموران امنيتی با ورود به منزل اين روزنامه نگار خانم فاطمه خردمند، همسر مسعود لواسانی را دستگير کردند. خانم خردمند تقريبا يکماه پس از بازداشت در تاريخ ۱۲ بهمن ماه آزاد شد. از آن تاريخ اين زوج روزنامه نگار که دارای فرزند خردسالی هستند در سکوت کامل زندگی می کنند. با اين حال در تاريخ ۳ فرودين ماه فاطمه خردمند در صفحه فيس بوک خود از ناپديد شدن همسرش خبر داد و نوشت:« مسعود از روز گذشته و به قصد هواخوری از منزل خارج شده اما تاکنون بازنگشته و خبری از او در دست نيست.»

بعد از اينکه مسعود لواسانی در ، روزنامه نگار و از بازداشت شدگان حوداث پس از انتخابات ۸۸ با اشاره به وضعيت بد فرزندش به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت:« خانواده ما تحت فشار و کنترل شديد است. تمام رفت و آمدهای ما کنترل می شود. از همسايه ها و مغازه دارها می پرسند که چه کسی به خانه ما رفت و آمد کرده است. »

وب سايت کلمه يک روز بعد از آن به نقل از صفحه فيس بوک فاطمه خردمند نوشت :« ظاهرا آن شب، (آقای لواسانی) هنگام پياده‌روی بيهوش شده و يک انسان خيرخواه او را به بيمارستان منتقل کرده بود و چون کارت شناسايی همراه نداشته امکان اطلاع به خانواده نبوده است.» او نوشته است: «امروز (مسعود لواسانی) به هوش آمده و پس از اطمينان از نوار قلبی که بهبود نسبی را نشان می‌داد، کم‌کم از بيمارستان مرخص می‌شود.»

دانشجو کبک آگاه است

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s