آیت الله نوری همدانی گفت در اسلام جائی برای تصوف نیست

در اسلام جايي براي تلاش فرقه صوفيه نيست

به گزارش خبرگزاري "شبستان" از قم، گروه شهرستان ها:

آيت الله نوري همداني در پاسخ به سوال جمعي از طلاب حوزه علميه قم در خصوص اقدام فرقه صوفيه به تاسيس خانقاه و نفوذ در قشر جوان ،از صوفيگري به عنوان مسلكي باطل و منحرف ياد كرد.

به گزارش خبرگزاي شبستان از قم، متن پاسخ به شرح ذيل است:

اين موضوع براي همه مسلمانان ثابت و مسلم است كه حضرت رسول اكرم”ص” قرآن مجيد و اهل بيت ”ع” را هادي و راهنماي هميشگي مردم معرفي كردند و اهل بيت”ع”‌نيز از زماني كه فرقه اي به نام صوفي در فضاي جامعه اسلامي ظاهر شدند از اين فرقه بيزاري جستند و صوفيگري را مسلك باطل و منحرف معرفي نمودند و حضرت صادق”ع” فرمودند: صوفيان دشمنان ما هستند و حتيكساني كه به آن ها متمايل باشند نيز جز دشمنان ما محسوب مي شوند .

بايد توجه كنيم كه دشمنان اسلام چون هميشه سعي درتضعيف اسلام و مسلمانان دارند يكي از كارهاي آنها فرقه سازي است و در همين راستا در طول تاريخ فرقه شيخيه ،‌ اخباريه، ‌صوفيه، بابيه و بهايه را ساخته اند

..

عملكرد فرقه هاي صوفيه كه تعداد آن ها تقريبا به 70 فرقه بالغ مي گردد اين است كه براي دور كردن مردم از اهل بيت”ع” و از نُوّاب عاليمقام حضرت صاحب العصر و الزمان ”عج” با شخصيت سازي هاي گزاف براي خود، قطبها و مرشد هاي خرقه پوش ساختند و براي آنها كرامت ها و مقاماتي حتی گاهي بالاتر از ائمه ”ع” را بافتند و درست كردند.

شما براي نمونه به كتاب "تذكره الاولياء" شيخ عطار – كه در آن شخصيت سازي هاي گزاف و پرطمطراق براي حسن بصري ها، سفیان ثوري ها، بايزيد بسطامي ها، جنيدبغدادي ها، فضيل عياض ها، ابراهيم ادهم ها،‌منصور حلاج ها بعمل آمده است – مراجعه بفرماييد تا آنچه  كه گفتيم روشنتر شود.

متاسفانه فرقه صوفي دين اسلام را كه دين تحرك و خروش و جهاد است در ذكر خفي و ذكر جلي و چله نشيني و خرقه پوشي و ياهو كشيدن، سبيل گذاشتن و خانقاه سازي و …- كه هيچ يك از اينها جز اسلام نيست – محصور كردند، و با اين ترفند، اسلام مبارز و متحرك و ستيزه گر با ظالمان و استعمارگران را فلج و بي حركت كردند؛ و در مواردي، مرزِ بين عرفان اسلامي – كه جايگاه بلندي دارد-، و تصوف را به هم زدند و خود را عارف قلمداد كردند.

و بالاخره زخمهاي فراواني ازاين فرقه درپيكر اسلام وجود دارد، و يكي از آن ها اين است كه جباران و ستمگراني مانند هارون الرشيد و برخي از سلاطين صفويه براي اينها خانقاه مي ساختند و در شخصيت سازي براي آنها میكوشيدند، آنوقت به ديدن آنها مي آمدند و در برابر اينها خضوع مي كردند و از اينها موعظه مي شنيدند و اشك تمساح مي ريختند، و اين قطبهاي صوفي نيز- چون هميشه دين را از سياست جدا مي دانند- اين سلاطين را اولواالامر مي خواندند و مي ستودند، و اين فرمانروايان ستمگر- كه درفرهنگ اسلام و اهلبيت”ع” جباراني هستند كه جهاد و مبارزه مسلمين با آنها لازم است- با اين ترفند ها و عوام فريبي ها خود را درميان مردم، مسلمان و متعهد قلمداد مي كردند؛ و با تكيه به اين اقطاب، به سلطنت و حكومت خود، مشروعيت و مقبوليت مي بخشيدند.

بطورخلاصه يكي از گرفتاريهاي جوامع اسلامي درطول تاريخ همين صوفيها بوده اند و علماي بزرگ اسلام مانند علامه حلي و مقدس اردبيلي و شيخ بهايي و مجلسي ها و صدر المتالهين شيرازي و وحيد بهبهاني وسيد بحرالعلوم و ميرزاي قمي  و آقا محمد عليكرمانشاهي ”ره” با اين فرقه مبارزه كردند و درراه قلع و قمع آنها گامهايي برداشته اند و در بيداري مسلمين براي شناختن آنها كوشيده اند.

ما فكر مي كنيم امروز كه الحمد الله چهره اسلام ناب در عرصه زندگي مسلمانان در نتيجه نهضت امام خميني”ره” نمودار و حاكم گرديده است، ديگر جايي براي اينگونه فرقه ها در ایران  باقي نمانده است

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s