نوشته ای در باب ذلیل بودن #خاتمی در #iranelection

باید اعتراف کنم دم عیدی اینقدر دلم برای مادر ندا و سهراب و ستار و خانواده‌ی بقیه جان‌باخته‌گان و در حبس مانده‌گان، که محروم از دیدار فرزندانشان هستند، نمی‌سوزد که برای این دوستان اصلاح‌طلب زرد می‌سوزد. آنانی که منتظر نشسته‌اند ببینند «آقا» در پیام نوروزی و ضریح امام رضا آیا گوشه چشمی به سیدشان نشان می‌دهد یا نه!

هیچ چیز بیشتر از حقارت انسان در پیشگاه قدرت مرا اندوه‌گین نمی‌کند… و مردم ایران امروز به هیچ‌چیز بیشتر از عزت نفس نیاز ندارند و متاسفانه این دوستان نادان، با داناهای خائن‌شان کاری ندارم، با این سرخم‌کردن و چشم به دهان آقا دوختن‌ها، و چند روز دیگر مضحکه شدن و تودهنی خورد از حضرت‌شان، بیش از پیش این عزت نفس را می‌گیرند و هم‌راه با آن بوزینه‌ی به تخت‌نشسته عامل دیگری هستند برای یاس و ناامیدی مردم و تحقیر بیشترشان تا سرانجام همه بگویند:
«نادری پیدا نخواهد شد امید

کاشکی اسکندری پیدا شود!»

مصطفی عزیزی
نویسنده و تهیه‌کننده برنامه‌های تلویزیونی

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s